Waarom is toegankelijke informatie belangrijk?

Het gebruik van digitale middelen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen. Denk aan blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

In totaal gaat het om zo’n 25% van de bevolking. Met de vergrijzing neemt dit aandeel de komende jaren nog (flink) toe. Ouderen hebben vaak meerdere functionele en cognitieve beperkingen, zoals een slechter zicht, slechter gehoor, slechtere motorische controle en een slechter kortetermijngeheugen.

Oudere man werkt op laptop
Foto van Andrea Piacquadio via Pexels

Bij jongeren zie je vaker aspecten als dyslexie, concentratiestoornissen en het niet kunnen begrijpen of doorgronden van informatie.

Door in je digitale dienstverlening rekening te houden met de toegankelijkheidsrichtlijnen, kunnen meer mensen met beperkingen je content begrijpen en gebruiken.

Andere vragen over toegankelijkheid:

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.