Wat staat er in een toegankelijkheidsverklaring?

Een toegankelijkheidsverklaring kan meerdere onderdelen bevatten.
Ten eerste is er de verklaring op je eigen website, waarin je -in eigen woorden- uitlegt in hoeverre de website toegankelijk is en waar mensen terecht kunnen met vragen. Deze pagina moet gemakkelijk vindbaar zijn, bijvoorbeeld via een link in de footer van de website.

Balk met status A tot en met E waarbij A is aangemerkt

Wanneer je als organisatie wettelijk verplicht bent om de website toegankelijk aan te bieden, vul je daarnaast  via de Invulassistent alle details in van het laatste onderzoek. Hierna kun je deze verklaring publiceren in het Dashboard Digitoegankelijk.
Deze verklaringen hebben een vast format en bevatten onder andere gegevens over de aard van het onderzoek, toegankelijkheidsissues (afwijkingen) op de site, geplande maatregelen, alternatieven en feedbackmogelijkheden.

Op de eigen webpagina kun je een link plaatsen naar de verklaring in het Dashboard, optioneel met afbeelding van het status label (A, B, C, D of E). In de invulassistent krijg je hiervoor een code die je in de pagina kunt plakken.

Andere vragen over toegankelijkheid:

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.