Diensten

Toegankelijkheid is een structureel onderdeel binnen de dienstverlening. In verschillende fases bied ik ondersteuning bij het toegankelijk maken en houden van de digitale kanalen zoals websites en apps.
Ik geef workshops, begeleiding en advies en voer WCAG-onderzoeken uit.

Workshops

Wanneer er binnen de organisatie nog geen of weinig kennis is over digitale toegankelijkheid, is het handig om een introductieworkshop te doen voor de betrokken medewerkers. Deze workshop wordt gegeven op locatie en afgestemd op de organisatie. Hiermee kan het draagvlak binnen de organisatie worden vergroot om aan toegankelijkheid te gaan werken. Deze workshop duurt zo’n 2 uur.

Om de redactie of de vormgevers en ontwikkelaars (front-end) praktische kennis en tools te geven, kan ik een meer verdiepende workshop geven voor het team. Ook deze workshop wordt op locatie gegeven en afgestemd op de organisatie of relevante websites/apps. Deze workshop duurt een dagdeel.

Advies en begeleiding

Wil je een nieuwe website of app ontwikkelen? Of een bestaande site vernieuwen? Hoe eerder je daarbij toegankelijkheid betrekt, hoe beter. Zie ook mijn uitleg in het stappenplan voor een toegankelijke website.
In alle fasen kan ik op afroep advies geven. Een voorbeeld hiervan is de designcheck. In 1 à 2 uur kan ik een ontwerp beoordelen op (mogelijke) toegankelijkheidsissues. Dit kan voorkomen dat het team later in het proces veel aanpassingen moet doen.
Tijdens het ontwikkelen kan ik op deze manier ook een prototype of bepaald component controleren voordat de website wordt opgeleverd.

Onderzoek / WCAG audit

Wanneer de website of app klaar is, kan een onderzoek worden gedaan om te toetsen in hoeverre aan alle relevante WCAG criteria wordt voldaan. Deze audit levert een rapport op welke gebruikt kan worden voor de toegankelijkheidsverklaring in het register van het Dashboard DigiToegankelijk.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met me op.