Websites voor iedereen

Ik help je om de digitale dienstverlening van jouw organisatie beter toegankelijk te maken en hiermee te voldoen aan de wetgeving. Dit doe ik door middel van het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van websites en apps.

Wat is webtoegankelijkheid?

Net zoals een openbaar terrein of gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Vrouw in rolstoel bij meer
Foto van https://unsplash.com/@zachaery

In totaal gaat het om zo’n 25% van de bevolking. Wanneer je bedenkt dat de bevolking steeds meer vergrijst, neemt dit aantal de komende jaren nog (flink) toe. Ouderen hebben vaker functionele beperkingen, zoals een slechter zicht, slechter gehoor, slechtere motorische controle of een combinatie van factoren.
Bij jongeren zie je vaker aspecten als dyslexie, concentratiestoornissen en cognitieve beperkingen (het niet kunnen begrijpen of doorgronden van informatie).

Optimale dienstverlening door toegankelijke websites

De samenleving wordt steeds digitaler. Steeds meer diensten kun je (uitsluitend) digitaal regelen. Overheden, maar ook banken en verzekeringen, willen bezuinigen op telefonische helpdesken en baliekosten. Deze services worden afgebouwd.

Maar wat nu als je als slechtziende een uitkering moet regelen en het aanvraagformulier is niet te gebruiken met een screenreader (hulpmiddel dat de site voorleest)? Zonder goed toegankelijke site kan deze persoon zich niet redden. Of wat als je doof bent en bepaalde informatie alleen telefonisch kan worden verkregen?

Tegelijk met de ontwikkelingen van de digitalisering worden mensen in toenemende mate geacht zich zoveel en lang mogelijk zelfstandig te redden. Ook als je een beperking hebt, of al wat ouder bent en die digitale middelen niet goed begrijpt.

Dienstverlening is er voor iedereen. Wanneer deze van offline naar online gaat, moet nog steeds iedereen daarvan gebruik kunnen maken en mogen bepaalde groepen gebruikers niet worden buitengesloten. Daarbij komt nog dat wanneer je je website toegankelijk maakt voor mensen met een beperking, de site in veel gevallen ook door het algemene publiek als gebruiksvriendelijker en duidelijker wordt ervaren. De totale digitale dienstverlening gaat er op die manier op vooruit.