Websites voor iedereen

Ik help je om de digitale dienstverlening van jouw organisatie beter toegankelijk te maken en hiermee te voldoen aan de wetgeving.

Wat is webtoegankelijkheid?

Bordje in het gras met de tekst step free routeNet zoals een openbaar terrein of gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Voor wie is webtoegankelijkheid bedoeld?

Het gaat om bijvoorbeeld:

 • Blinden en slechtzienden
 • Doven en slechthorenden
 • Kleurenblinden (8% van de mannen)
 • Mensen met een motorische beperking, bijv. door spasme of RSI
 • Mensen die gevoelig zijn voor toevallen (flikkeringen in het beeld)
 • Mensen met autisme
 • Dyslectici
 • Laaggeletterden
 • Anderstaligen

In totaal gaat het om zo’n 25% van de bevolking. Wanneer je bedenkt dat de bevolking steeds meer vergrijst, neemt dit aantal de komende jaren nog (flink) toe. Ouderen hebben vaker functionele beperkingen, zoals een slechter zicht, slechter gehoor, slechtere motorische controle of een combinatie van factoren.

Bij jongeren zie je vaker aspecten als dyslexie, concentratiestoornissen en cognitieve beperkingen (het niet kunnen begrijpen of doorgronden van informatie).

braillelezer
computergebruik met behulp van braille

Optimale dienstverlening door toegankelijke websites

De samenleving wordt steeds digitaler. Steeds meer diensten kun je (uitsluitend) digitaal regelen. Overheden, maar ook banken en verzekeringen, willen bezuinigen op telefonische helpdesken en baliekosten. Deze services worden afgebouwd.

Maar wat nu als je als slechtziende een uitkering moet regelen en het aanvraagformulier is niet te gebruiken met een screenreader (hulpmiddel dat de site voorleest)? Zonder goed toegankelijke site kan deze persoon zich niet redden. Of wat als je doof bent en bepaalde informatie alleen telefonisch kan worden verkregen?

Tegelijk met de ontwikkelingen van de digitalisering worden mensen in toenemende mate geacht zich zoveel en lang mogelijk zelfstandig te redden. Ook als je een beperking hebt, of al wat ouder bent en die digitale middelen niet goed begrijpt.

Dienstverlening is er voor iedereen. Wanneer deze van offline naar online gaat, moet nog steeds iedereen daarvan gebruik kunnen maken en mogen bepaalde groepen gebruikers niet worden buitengesloten. Daarbij komt nog dat wanneer je je website toegankelijk maakt voor mensen met een beperking, de site in veel gevallen ook door het algemene publiek als gebruiksvriendelijker en duidelijker wordt ervaren. De totale digitale dienstverlening gaat er op die manier op vooruit.

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.

Ervaring met toegankelijkheid

Ik heb ruim 10 jaar ervaring met toegankelijkheid en de Webrichtlijnen:

 • als onderzoeker en adviseur - bij stichting Accessibility (waaronder inspecteren voor het waarmerk drempelvrij.nl), bij Firm Ground en zelfstandig;
 • als front-end ontwikkelaar bij GemeenteOplossingen, theFactor.e en zelfstandig;
 • als lid van de Normcommissie Drempelvrij.nl namens vakvereniging Fronteers;
 • voor opdrachtgevers als Kamer van Koophandel, Rijksuniversiteit Groningen, DUO, gemeente Groningen, Concept7, Oogvereniging, ministerie van SZW