Websites en apps voor iedereen bruikbaar

Het gebruik van digitale middelen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dit kan bijvoorbeeld komen door een fysieke of cognitieve beperking. Dit kan problemen opleveren voor je klanten bij het gebruik van diensten.

Ik help je om de digitale dienstverlening van jouw organisatie beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en hiermee te voldoen aan de wetgeving.

Dit doe ik door middel van het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van websites en apps. Wanneer je al vroeg in het proces toegankelijkheid meeneemt, kan dit veel werk en kosten besparen. En je klanten worden meteen beter geholpen.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Net zoals een openbaar terrein of gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

In totaal gaat het om zo’n 25% van de bevolking. Wanneer je bedenkt dat de bevolking steeds meer vergrijst, neemt dit aantal de komende jaren nog (flink) toe.

Ouderen hebben vaker functionele beperkingen, zoals een slechter zicht, slechter gehoor, slechtere motorische controle of een combinatie van factoren.

Bij jongeren zie je vaker aspecten als dyslexie, concentratiestoornissen en cognitieve beperkingen (het niet kunnen begrijpen of doorgronden van informatie).

Optimale dienstverlening door toegankelijke websites

De samenleving wordt steeds digitaler. Steeds meer diensten kun je (uitsluitend) digitaal regelen. Overheden, maar ook banken en verzekeringen, willen bezuinigen op telefonische helpdesken en baliekosten. Deze services worden afgebouwd.

Maar wat nu als je als slechtziende een uitkering moet regelen en het aanvraagformulier is niet te gebruiken met een screenreader (hulpmiddel dat de site voorleest)? Zonder goed toegankelijke site kan deze persoon zich niet redden. Of wat als je doof bent en bepaalde informatie alleen telefonisch kan worden verkregen of doorgegeven?

Tegelijk met de ontwikkelingen van de digitalisering worden mensen in toenemende mate geacht zich zoveel en lang mogelijk zelfstandig te redden. Ook als je een beperking hebt, of al wat ouder bent en die digitale middelen niet goed begrijpt.

Dienstverlening is er voor iedereen. Wanneer deze van offline naar online gaat, moet nog steeds iedereen daarvan gebruik kunnen maken en mogen bepaalde groepen gebruikers niet worden buitengesloten. Daarbij komt nog dat wanneer je je website toegankelijk maakt voor mensen met een beperking, de site in veel gevallen ook door het algemene publiek als gebruiksvriendelijker en duidelijker wordt ervaren. De totale digitale dienstverlening gaat er op die manier op vooruit.