Wat is de huidige wetgeving rondom toegankelijkheid?

(19 mei 2018)  De Nederlandse ‘Webrichtlijnen’ zoals we die jarenlang hebben gekend bestaan niet meer. Er is nu een Europese standaard voor digitale toegankelijkheid: EN 301 549 (pdf). Deze standaard wordt in 2018 omgezet in Nederlandse wetgeving. Per AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) wordt deze standaard opgenomen in de Wet Digitale Overheid. Deze verplichting geldt voor (semi-)overheidsorganisaties.

wetboeken en hamer
Foto credits: http://www.weisspaarz.com

De nieuwe verplichting zal niet alleen gelden voor externe websites, maar ook voor  intranetten en mobiele apps. De verplichting wordt in fases ingevoerd: vanaf 23 september 2018 voor nieuwe content, vanaf 23 september 2019 voor nieuwe websites, vanaf 23 september 2020 voor bestaande websites en vanaf 23 juni 2021 voor mobiele apps.

Op de website Digitoegankelijk is meer te vinden over de wetgeving.

Toegankelijkheid in het algemeen (online en offline)

In Nederland is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).
Bij discriminatie kan na een klacht een uitspraak worden gedaan door het College voor de Rechten van de Mens, zoals werd gedaan naar aanleiding van een ontoegankelijke bankieren app.

Andere vragen over toegankelijkheid:

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.