Wat is de huidige wetgeving rondom toegankelijkheid?

Bijgewerkt op 23 juni 2021

Voor (semi-)overheid is het verplicht om websites en mobiele apps toegankelijk aan te bieden. Per 1 juli 2018 is dit een wettelijke verplichting onder het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Over de websites en apps moet verantwoording worden afgelegd via een openbare, uniforme toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaringen zijn voor iedereen in te zien in het register.

wetboeken en hamer

De Nederlandse Webrichtlijnen zoals we die jarenlang hebben gekend bestaan nu dus niet meer. De huidige verplichtingen vallen onder de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid: EN 301 549. Hierin staat o.a. WCAG 2.1 als vereiste. Deze standaard is omgezet in Nederlandse wetgeving.

Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden.
Bij discriminatie kan na een klacht een uitspraak worden gedaan door het College voor de Rechten van de Mens, zoals werd gedaan naar aanleiding van een ontoegankelijke bankieren app.

Op de website Digitoegankelijk is meer informatie te vinden over de wetgeving.

Andere vragen over toegankelijkheid:

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.