Wat is de huidige wetgeving rondom toegankelijkheid?

Bijgewerkt op 16 februari 2024

Wetgeving voor overheden

Voor (semi-)overheid is het sinds juli 2018 wettelijk verplicht om websites en mobiele apps toegankelijk aan te bieden. Dit staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid, dat (sinds 2023) valt binnen de Wet digitale overheid (Wdo).

Over de websites en apps moet verantwoording worden afgelegd via een openbare, uniforme toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaringen zijn voor iedereen in te zien in het Dashboard Digitoegankelijk. Om te voldoen aan de wetgeving moet een status A, B of C zijn behaald.

wetboeken en hamer

De Nederlandse Webrichtlijnen zoals we die jarenlang hebben gekend bestaan nu dus niet meer. De huidige verplichtingen vallen onder de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid: EN 301 549. Hierin staat o.a. WCAG 2.1 als vereiste. Deze standaard is omgezet in Nederlandse wetgeving.
Op de website Digitoegankelijk is meer informatie te vinden over de wetgeving voor overheden.

Wetgeving voor de commerciële sector

Voor een aantal commerciële diensten, zoals e-commerce (webwinkels) en websites van transport- en telefoniebedrijven, wordt de nieuwe Europese richtlijn van kracht, de European Accessibility Act. De EAA is in juni 2019 aangenomen door de lidstaten van de Europese Unie. Vanaf juni 2025 moeten deze diensten toegankelijk worden aangeboden.

Wet gelijke behandeling

Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden.
Bij discriminatie kan na een klacht een uitspraak worden gedaan door het College voor de Rechten van de Mens, zoals werd gedaan naar aanleiding van een ontoegankelijke bankieren app.

Andere vragen over toegankelijkheid:

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.