Wat is een WCAG onderzoek toegankelijkheid?

Een WCAG audit is een onderzoek naar de toegankelijkheid van een website of mobiele app en houdt in dat deze wordt getoetst aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit is een internationale standaard voor toegankelijkheid ontwikkeld door het W3C (World Wide Web Consortium). Versie 2.1 is verplicht voor Nederlandse overheden op het middelste niveau, A en AA.

Waarvoor dienen de richtlijnen?

Door het volgen van de richtlijnen wordt de content op je website beter bruikbaar voor een breed publiek, inclusief mensen met een beperking zoals (kleuren)blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met een motorische beperking.

Hoe werkt een WCAG audit?

In een onderzoek worden alle 50 WCAG 2.1 A en AA  richtlijnen getoetst op de pagina’s van een sample van de website of een app. In deze sample worden verschillende soorten content opgenomen, zoals formulieren, tabellen, video’s en PDF’s.

Dit is een handmatig onderzoek volgens de Europese evaluatiemethode WCAG-EM.
Van alle bevindingen op deze pagina’s wordt een rapport gemaakt met daarin de resultaten, uitleg en aanbevelingen.
Wanneer je na het eerste onderzoek aanpassingen hebt gedaan, kun je via een hertoetsing aantonen dat de website goed toegankelijk is.

Ook is het mogelijk alvast de criteria onder WCAG2.2 (gepubliceerd in 2023) te laten onderzoeken, zodat je goed bent voorbereid op toekomstige wetgeving. Deze criteria worden toegevoegd voor met name gebruikers met cognitieve en mobiliteitsbeperkingen.

Deelonderzoeken techniek en content

Soms worden met één applicatie meerdere websites gemaakt die dezelfde achterliggende techniek gebruiken. Dan is het mogelijk de onderzoeken uit te splitsen in een deelonderzoek techniek en meerdere deelonderzoeken content. Deze onderzoeken samen vormen dan een volledig toegankelijkheidsonderzoek en daarmee de verantwoording voor de website.

Quickscan of design check

Het is ook mogelijk een kort onderzoek te laten doen van de website (live of in de ontwikkelfase) of van een ontwerp voor de site. Hiermee weet je of je op de goede weg bent en kun je bijvoorbeeld tijdens de designfase nog op tijd aanpassingen doen. Dit kan later in het traject veel tijd en geld voor noodzakelijke wijzigingen besparen.

Toegankelijkheidsverklaring

Balk met status A tot en met E waarbij A is aangemerktHet onderzoeksrapport kan gebruikt worden als onderbouwing bij het schrijven van een toegankelijkheidsverklaring (dit is verplicht voor overheden). Hierin staat in hoeverre aan de richtlijnen wordt voldaan, waar er nog mogelijke problemen zijn voor de gebruiker en hoe en wanneer die worden opgelost.
Uit deze verklaring komt een label met de nalevingsstatus (A t/m E). Deze statussen komen ook naar voren in een totaaloverzicht per organisatie op het Dashboard Digitoegankelijk.
Om een A -status te claimen is ook een rapport van een hertoetsing vereist waaruit blijkt dat alle bevindingen zijn opgelost.

De verklaring kan door de overheidsorganisatie zelf worden opgesteld of ik kan dit voor je doen.

Vraag nu een onderzoek aan

Wil je weten in hoeverre jouw website voldoet aan WCAG? Neem dan voor meer informatie en een prijsopgave contact met me op.

Ervaring met toegankelijkheid

Ik heb ruim 15 jaar ervaring met toegankelijkheid:

  • als onderzoeker en adviseur - bij stichting Accessibility (waaronder inspecteren voor het waarmerk drempelvrij.nl), bij Firm Ground en zelfstandig;
  • als front-end developer bij GemeenteOplossingen, theFactor.e en Het Ontwerpcentrum;
  • als lid van de Normcommissie Drempelvrij.nl namens vakvereniging Fronteers;
  • voor opdrachtgevers als Ministerie van SZW, CJIB, Kamer van Koophandel, DUO, SNN, Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Groningen, gemeente Almere en Groninger Archieven.