Is er een format voor de toegankelijkheidsverklaring?

Overheden moeten in een toegankelijkheidsverklaring op hun website verantwoording afleggen in hoeverre zij voldoen aan de wetgeving. Deze verklaring heeft een vast, verplicht format. Hiervoor is een invulassistent beschikbaar. Hiermee kun je online alle informatie over de toegankelijkheid van de site invoeren. Hiervoor heb je de resultaten nodig van een toegankelijkheidsonderzoek. Een bestuurder moet de verklaring ondertekenen.

Andere vragen over toegankelijkheid:

Meer weten?

Heb je zelf nog een vraag? Of wil je graag hulp bij het opstellen van een verklaring, het uitvoeren van een onderzoek of het toegankelijk maken van de website? Neem dan contact met me op.