Welke vragen stel je aan een webbouwer over toegankelijkheid?

Wanneer je een leverancier zoekt voor een nieuwe website of app zijn er veel punten om rekening mee te houden. Een ervan is of deze partij een toegankelijk product kan opleveren. Hoe kom je er achter of dit het geval is? Met deze 8 vragen krijg je een beter beeld.

Kennis van en ervaring met toegankelijkheidseisen

1: Zijn ze op de hoogte van wat toegankelijkheid inhoudt en wat de geldende wetgeving is?

2: Hebben ze eerder toegankelijke producten opgeleverd en kunnen ze deze laten zien?
Wanneer deze online beschikbaar zijn, is het ook goed om deze te voor te leggen aan een expert voor een snelle scan. Zo’n eerste indruk zegt vaak al veel.

Werkprocessen

3: Hebben ze toegankelijkheid als onderdeel opgenomen in hun ontwerp-en ontwikkelprocessen? Zo ja, hoe doen ze dat?
Voorbeelden zijn design-checks, automatisch testen, gebruikerstesten, training van werknemers.

4: Bieden ze de afnemer ondersteuning bij het maken van toegankelijke content? Zo ja, hoe doen ze dat?
Voorbeelden zijn het aanbieden van handleidingen, aanwezige opties in het CMS (voor bijvoorbeeld het invoeren van alternatieve teksten of taalwissels) en automatische scans binnen de website zodat de redacteur zelf kan corrigeren.
Zie hiervoor ook de ATAG-standaard: dit is een standaard voor de toegankelijkheid van ‘authoring tools’ zoals een CMS of formulierentool. Wanneer een tool hieraan voldoet, kan deze goed gebruikt worden door mensen met een beperking en bevat de output toegankelijke web content.

Onderzoek en bewijsvoering

5: Hebben ze onderzoek laten doen door een onafhankelijke partij naar de toegankelijkheid van hun producten? Zo ja, zijn deze (WCAG-EM) rapporten beschikbaar?

6: Hoe hebben ze vervolg gegeven aan de bevindingen uit de onderzoeken?

7: Is een onderzoek een vast onderdeel bij oplevering van een product?
Zo niet, dan is het verstandig dit te laten vastleggen. En ook om afspraken te maken over het oplossen van eventuele bevindingen uit zo’n onderzoek, en wie de kosten hiervoor draagt. Hierbij kan eventueel onderscheid worden gemaakt tussen techniek en content.

8: Hoe garanderen ze dat het product aan de eisen blijft voldoen bij doorontwikkeling?
Leg zaken als wanneer er herhaalonderzoek wordt gedaan en wie hiervoor verantwoordelijk is vast in het contract.

Na deze vragen zou je een redelijk beeld moeten hebben van wat de leverancier kan bieden. Toch nog twijfels? Neem dan contact met me op.