Nieuwe regels webtoegankelijkheid ook voor bedrijven

VN-verdrag

Als een van de laatste landen heeft ook Nederland dit jaar het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit verdrag heeft tot doel dat ook mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. De verplichting gaat in per 1 januari 2017.

Voor websites van de Nederlandse overheid bestaat deze verplichting al sinds 2006 in de vorm van de Webrichtlijnen. Het VN-verdrag geldt echter ook voor bedrijven. Dit betekent dat bijvoorbeeld winkels en bioscopen toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Maar ook dat een blinde of slechtziende gebruik moet kunnen maken van een webshop of online vliegtickets moet kunnen reserveren.

Naleving

In de VS bestaat deze verplichting (ook voor bedrijven) al langer onder de Americans with Disabilities Act (ADA). Dit heeft inmiddels geresulteerd in een lange lijst van rechtszaken tegen bedrijven en organisaties die hun webtoegankelijkheid niet op orde hadden, bijvoorbeeld Toys R Us en Reebok.

Hoe in Nederland de toezicht op de naleving van het verdrag zal worden geregeld, moet de komende tijd duidelijk worden. Het ministerie van VWS werkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de normen voor de toegankelijkheid komen te staan.

Internationale harmonisatie

De technische eisen die gesteld worden aan websites worden internationaal gezien steeds meer geharmoniseerd. Zowel de Nederlandse als EU richtlijnen gaan de internationale standaard WCAG2.0 volgen. Dit maakt het gemakkelijker voor internationale organisaties om in meerdere landen met hun website aan de verplichtingen te voldoen.

Onderneem nu actie

Het is als bedrijf niet verstandig om te wachten met het doen van aanpassingen tot de nieuwe regels helemaal zijn uitgewerkt. De richtlijnen zijn beschikbaar en kunnen dus nu al worden toegepast om websites toegankelijk te maken voor de gebruiker. En los van de wetgeving: iedereen wil zijn klanten toch optimaal bedienen?

Begin nu. Ik help je graag op weg. Neem contact met me op voor meer informatie.