Rapport in PDF

Onderzoek toegankelijkheid afvalalmere.nl versie 1.1

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, wordt hiervan minimaal één voorbeeld gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten daarom structureel worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Almere
Evaluatiedatum
20 maart 2024

Managementsamenvatting

Dit is een hertoetsing van het onderzoek van 7 februari 2024. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 48 van de 55 criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.

Positief is bijvoorbeeld dat er geen afbeeldingen van tekst worden gebruikt, dat de teksten vergoot kunnen worden zonder verlies van content en dat links een duidelijk doel hebben.

Verbeteringen zijn echter nog mogelijk op diverse punten, zoals:

 • Missende alt-teksten bij afbeeldingen
 • Onjuist opgemaakte koppen
 • Niet alle functionaliteit werkt met het toetsenbord

Naast de verplichte WCAG 2.1 criteria zijn ook de in WCAG 2.2 toegevoegde criteria op niveau A en AA onderzocht. Hierbij waren er geen bevindingen.

Scope van de evaluatie

Website naam
afvalalmere.nl hertoetsing versie 1.1
Scope van de website
One-page campagnesite op https://afvalalmere.nl/.
WCAG Versie
2.2
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
Verdere onderzoeksvereisten

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 55 van 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Onder ‘In het gft ermee’ staan 2 afbeeldingen: een foto van een vrouw die een vol koffiefilter vasthoudt een tekstballon. De alt-tekst bij beide afbeeldingen is ‘Grandma’. Maak hiervan een correcte beschrijving in het Nederlands of laat de alt-teksten leeg wanneer de afbeeldingen als decoratief kunnen worden beschouwd. Dit geldt voor veel afbeeldingen op de pagina, zoals de foto met als alt-tekst ‘orange-guy’ en ‘orange-guy-thumbs-up’
(wanneer je inzoomt krijg je hier een andere foto) en de foto’s met alt-teksten als ‘trash-bin-1’. Ook de slogan ‘Samen maken we meer van afval’ heeft geen correcte alt-tekst, namelijk ‘recycle’. De afbeelding in de footer (de skyline) heeft als alt-tekst ‘email’. Zorg dat alle afbeeldingen op de pagina correcte beschrijvingen hebben.

Hertoetsing: er zijn nog meerdere afbeeldingen gevonden zonder alt attribuut, zoals de foto van de vrouw met het koffiefilter. Wanneer een afbeelding geen alt-tekst heeft, wordt de bestandsnaam voorgelezen. Om afbeeldingen decoratief te maken, kan een lege alt-tekst worden gebruikt, dus zo: alt=””. Dan negeert de screenreader de afbeelding.

Hertoetsing opmerking: afbeeldingen van iconen die in een knop zitten met een naam, kunnen beter een lege alt-tekst krijgen. Nu is het namelijk dubbelop. De knoppen heten nu bijvoorbeeld ‘Stel je vraag Stel je vraag!’ en ‘Pauzeer Pauzeer’.

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Bij ‘Samen maken we meer van afval’ staat een animatievideo. Dit is enkel beeld zonder geluid. Voor bezoekers die dit niet kunnen zien is er geen alternatief. Voeg een audiospoor toe of een uitgeschreven transcript. Zorg dat minimaal alle zichtbare teksten hierin worden opgenomen en eventueel ook beschrijvingen van gebeurtenissen, zoals wie wanneer in beeld is.

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De koppenstructuur is niet logisch opgemaakt. Er zijn 7 h1-koppen, onder de laatste, ‘Wil je nog even verder lezen?’, vallen vervolgens een h3-kop ‘Evenementenkalender’, gevolgd door h6-koppen van de evenementen en h4-koppen in de footer zoals ‘Contact met de gemeente’. Qua betekenis is dit niet correct. Bijvoorbeeld ‘Contact met de gemeente’ valt nu onder ‘Evenementenkalender’, welke weer onder ‘Wil je nog even verder lezen?’ valt, wat een kop is die nog gaat over gft. Screenreadergebruikers navigeren vaak via koppen. ZIj kunnen nu de algemene onderwerpen missen wanneer ze niet onder die laatste vraag kijken. Ook zijn er koppen met de teksten ‘01’, ‘02’ en ‘03’. Dit horen geen koppen te zijn, maar nummers in een lijst. Zie screenshot 1. Zorg voor een logische koppenstructuur met een duidelijke paginakop
(1 h1) en daaronder lagere kopniveaus, zonder koppen over te slaan. Een goede opbouw kan als volgt:

 • h1: Etensresten? In het gft ermee! (eventueel verborgen met CSS)
 • h2: Stel je vragen aan onze pratende gft-container!
 • h2: In het gft ermee!
 • h2: Tips voor scheiden van je afval
 • h2: Kom een bakkie doen!
 • h2: Samen maken we meer van afval!
 • h2: ChatGFT
 • h2: Wil je nog even verder lezen?
 • h2: Evenementenkalender
 • h3: Bakkie doen in Almere Poort 
 • h3: Bakkie doen in Almere Stad 
 • h3: Bakkie doen in Almere Haven 
 • h3: Bakkie doen in Almere Buiten 
 • h3: Bakkie doen in Almere Hout 
 • h2: Over gemeente Almere (eventueel verborgen met CSS)
 • h3: Contact met de gemeente
 • h3: Bezoekadres
 • h3: Volg ons

Hertoetsing: De koppenstructuur is erg verbeterd, maar klopt nog niet helemaal. De h3-koppen in de footer vallen nu onder de laatste h2-kop ‘Voorkom voedselverspilling’, terwijl dit een zelfstandig onderdeel is. Maak hier h2-koppen van of zet er een h2-kop boven zoals ‘Over de gemeente’. Deze kop kan eventueel verborgen worden met CSS. Ook mist de pagina een h1. Dit is geen eis, maar wel best practice.

Onder ‘Samen maken we meer van afval’ staat visueel een lijst met personen. In de code is dit één paragraaf waarbij met enter nieuwe regels zijn gemaakt. Maak hiervan een lijst
(ul-element), zodat ook screenreaders dit als lijst kunnen oplezen.

Hertoetsing: De lijst met opties/suggesties in de chat is niet correct opgemaakt. Deze hebben de rol ‘gridcell’, maar staan in een ul-element. Een gridcell moet in een element staan met de rol ‘row’.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Bij de evenementen staat de datum in de broncode voor de kop waar die bij hoort. Hierdoor verandert de betekenis van de volgorde, en valt de zichtbare datum
(in de layout) onder de vorige kop. Dit kan erg verwarrend zijn voor screenreadergebruikers. Zorg dat de datum in de code na de kop staat.

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Tekst moet een contrast hebben van minimaal 4,5:1 voor slechtzienden en kleurenblinden. Dat geldt ook voor actieve elementen zoals op hover en focus. Onderstaande elementen op de website zitten qua contrast onder deze waarden.

 • De witte teksten op lichtgroene en turkooise achtergrond in de animatie (1.8:1 en 2.8:1).
1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Maak de layout zodanig responsive dat alle content en functionaliteit bij inzoomen tot 400%
(vergelijkbaar met 320 px breed) goed bruikbaar blijft, en er niet in twee richtingen gescrold hoeft te worden. Op onderstaande plekken op de site is dit niet het geval. (Getest op 1280px breed.)

Hertoetsing: Op 400% ingezoomd vallen de knoppen van de video over elkaar heen. Zie screenshot 3.

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

De chat werkt niet goed met het toetsenbord
(en daardoor met veel hulpsoftware). Wanneer je bijvoorbeeld ‘theezakje’ invoert en daarna op de knop drukt om te verzenden (zie ook 4.1.2) , dan krijg je als antwoord ‘Ik heb helaas nog geen antwoord op deze vraag. Bekijk de website almere.nl/afval om te zien welk afval waar hoort.’ Wanneer je kunt zien, verschijnt er boven het invoerveld een vraag, welke je met de muis kunt aanklikken. Dan krijg je wel een antwoord. Zorg dat deze antwoorden ook beschikbaar zijn voor mensen die met het toetsenbord navigeren.

Hertoetsing: Na het activeren van de verzendknop verschijnen nu ook opties. Als er een vervolgvraag is, zoals ‘Mogen theezakjes in de gft-container?’, dan kun je deze echter niet kiezen met het toetsenbord. De focus
(tab-toets) gaat er niet heen, maar verder de paginacontent in. Zorg dat je met het toetsenbord ook bij de vragen en links in de chat kunt komen, via pijltjestoetsen of de tab-toets.

NB: als je in het tekstveld blijft staan, kun je visueel wel met pijltjestoetsen naar de vragen, maar ze worden niet voorgelezen. Ook is de status message
(live-region) dan nog niet voorgelezen, dus een screenreadergebruiker weet dan nog niet dat deze vragen er staan.

Let op correcte ARIA-opmaak. Er is een aria-activedescendant attribuut dat verwijst naar een verkeerd id
(aria-activedescendant="search-suggestions__item--81"). Zie ook 1.3.1.

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.7: Dragging Movements
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.8: Target Size (Minimum)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2.6: Consistent Help
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.7: Redundant Entry
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.8: Accessible Authentication (Minimum)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Sample met getoetste webpagina's

 1. Campagnepagina - https://afvalalmere.nl/

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:

Screenshots

 1. koppenlijst
  Figuur 1: De koppenstructuur is niet logisch opgebouwd
 2. link in chat antwoord
  Figuur 2: de links worden alleen aangegeven met een andere kleur
 3. knoppen overlappen
  Figuur 3: op 400% vallen de knoppen over elkaar heen