Rapport in PDF

Onderzoek toegankelijkheid afvalalmere.nl

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, wordt hiervan minimaal één voorbeeld gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten daarom structureel worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Almere
Evaluatiedatum
7 februari 2024

Managementsamenvatting

Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 40 van de 55 criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.

Positief is bijvoorbeeld dat er geen afbeeldingen van tekst worden gebruikt, dat de teksten vergroot kunnen worden zonder verlies van content en dat links een duidelijk doel hebben.

Verbeteringen zijn echter nog mogelijk op diverse punten, zoals:

 • Onjuiste alt-teksten bij afbeeldingen
 • Onjuist opgemaakte koppen
 • Niet alle functionaliteit werkt met het toetsenbord

Naast de verplichte WCAG 2.1 criteria zijn ook de in WCAG 2.2 toegevoegde criteria op niveau A en AA onderzocht. Hierbij waren er geen bevindingen.

Scope van de evaluatie

Website naam
afvalalmere.nl
Scope van de website
One-page campagnesite op https://afvalalmere.nl/.
WCAG Versie
2.2
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
Verdere onderzoeksvereisten

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 55 van 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Het logo bovenaan de site heeft de alt-tekst ‘Logo’. Dit is geen goede beschrijving van wat er op de afbeelding te zien is, namelijk ‘Gemeente Almere Afval scheiden’. Screenreadergebruikers krijgen nu niet dezelfde informatie. Geef bij logo’s altijd de gehele zichtbare tekst in de alternatieve tekst weer.

Onder ‘In het gft ermee’ staan 2 afbeeldingen: een foto van een vrouw die een vol koffiefilter vasthoudt een tekstballon. De alt-tekst bij beide afbeeldingen is ‘Grandma’. Maak hiervan een correcte beschrijving in het Nederlands of laat de alt-teksten leeg wanneer de afbeeldingen als decoratief kunnen worden beschouwd.

Dit geldt voor veel afbeeldingen op de pagina, zoals de foto met als alt-tekst ‘orange-guy’ en ‘orange-guy-thumbs-up’ (wanneer je inzoomt krijg je hier een andere foto) en de foto’s met alt-teksten als ‘trash-bin-1’. Ook de slogan ‘Samen maken we meer van afval’ heeft geen correcte alt-tekst, namelijk ‘recycle’. De afbeelding in de footer (de skyline) heeft als alt-tekst ‘email’. Zorg dat alle afbeeldingen op de pagina correcte beschrijvingen hebben.

Bij de knoppen met pijltjes hebben de pijl-iconen als alt-tekst ‘arrow’. Deze teksten komen daardoor ook in de toegankelijke naam van de knop terecht (‘Speel af arrow’). Deze alt-teksten kunnen beter leeg worden gelaten, zodat de knopnaam enkel ‘speel af’ of ‘stel je vraag’ wordt.

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Bij ‘Samen maken we meer van afval’ staat een animatievideo. Dit is enkel beeld zonder geluid. Voor bezoekers die dit niet kunnen zien is er geen alternatief. Voeg een audiospoor toe of een uitgeschreven transcript. Zorg dat minimaal alle zichtbare teksten hierin worden opgenomen en eventueel ook beschrijvingen van gebeurtenissen, zoals wie wanneer in beeld is.

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet van toepassing

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De koppenstructuur is niet logisch opgemaakt. Er zijn 7 h1-koppen, onder de laatste, ‘Wil je nog even verder lezen?’, vallen vervolgens een h3-kop ‘Evenementenkalender’, gevolgd door h6-koppen van de evenementen en h4-koppen in de footer zoals ‘Contact met de gemeente’. Qua betekenis is dit niet correct. Bijvoorbeeld ‘Contact met de gemeente’ valt nu onder ‘Evenementenkalender’, welke weer onder ‘Wil je nog even verder lezen?’ valt, wat een kop is die nog gaat over gft. Screenreadergebruikers navigeren vaak via koppen. ZIj kunnen nu de algemene onderwerpen missen wanneer ze niet onder die laatste vraag kijken.

Ook zijn er koppen met de teksten ‘01’, ‘02’ en ‘03’. Dit horen geen koppen te zijn, maar nummers in een lijst.

Zie screenshot 1.

Zorg voor een logische koppenstructuur met een duidelijke paginakop (1 h1) en daaronder lagere kopniveaus, zonder koppen over te slaan. Een goede opbouw kan als volgt:

 • h1: Etensresten? In het gft ermee! (eventueel verborgen met CSS)
 • h2: Stel je vragen aan onze pratende gft-container!
 • h2: In het gft ermee!
 • h2: Tips voor scheiden van je afval
 • h2: Kom een bakkie doen!
 • h2: Samen maken we meer van afval!
 • h2: ChatGFT
 • h2: Wil je nog even verder lezen?
 • h2: Evenementenkalender
 • h3: Bakkie doen in Almere Poort 
 • h3: Bakkie doen in Almere Stad 
 • h3: Bakkie doen in Almere Haven 
 • h3: Bakkie doen in Almere Buiten 
 • h3: Bakkie doen in Almere Hout 
 • h2: Over gemeente Almere (eventueel verborgen met CSS)
 • h3: Contact met de gemeente
 • h3: Bezoekadres
 • h3: Volg ons

Haal de koppen onder ‘Tips voor scheiden van je afval’ weg en maak hier een lijst van (ol-element). Dan is het voor gebruikers van hulpsoftware ook een lijst.

Wanneer je in de chat een onderwerp invult, verschijnen er boven het invoerveld suggesties. Deze teksten worden niet programmatisch doorgegeven aan hulpsoftware. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers niet duidelijk wat er gebeurt. Een zoekfunctie met suggesties kan bijvoorbeeld worden opgemaakt als een combobox, waarbij de status via ARIA wordt doorgeven aan hulpsoftware. Door deze opmaak kan het ook bediend worden met het toetsenbord, wat nu niet mogelijk is (zie ook 2.1.1). Zie voor de specificatie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#combobox en voor een voorbeeld https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/examples/combobox-autocomplete-both/.

Onder ‘Samen maken we meer van afval’ staat visueel een lijst met personen. In de code is dit één paragraaf waarbij met enter nieuwe regels zijn gemaakt. Maak hiervan een lijst (ul-element), zodat ook screenreaders dit als lijst kunnen oplezen.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Bij de evenementen staat de datum in de broncode voor de kop waar die bij hoort. Hierdoor verandert de betekenis van de volgorde, en valt de zichtbare datum (in de layout) onder de vorige kop. Dit kan erg verwarrend zijn voor screenreadergebruikers. Zorg dat de datum in de code na de kop staat.

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende

1.3.4: Weergavestand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

In landschapsmodus werkt de verzendknop in de chat niet meer. Na activeren komt er geen antwoord. Mensen die motorisch beperkt zijn kunnen niet altijd het device draaien. Zorg daarom dat alles altijd bereikbaar is op portret- en op landschapsmodus.

1.3.5: Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Wanneer er in de chat verwezen wordt naar een link, wordt deze link alleen aangegeven met een andere kleur. Dit is mogelijk niet duidelijk voor slechtzienden en kleurenblinden. Geef dit daarom ook op een andere manier aan, bijvoorbeeld door onderstreping. Zie screenshot 2.

1.4.2: Geluidsbediening

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Tekst moet een contrast hebben van minimaal 4,5:1 voor slechtzienden en kleurenblinden. Dat geldt ook voor actieve elementen zoals op hover en focus. Onderstaande elementen op de website zitten qua contrast onder deze waarden.

 • De uitgelichte woorden en het label ‘Typ het onderwerp’ in de chat (turkoois/wit, 3.1:1).
 • De witte teksten op lichtgroene en turkooise achtergrond in de animatie (1.8:1 en 2.8:1).
1.4.4: Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Op 150% ingezoomd (bij 1280px breed) werkt de verzendknop in de chat niet meer. Na activeren komt er geen antwoord. Maak de layout zodanig responsive dat alle content bij inzoomen tot minimaal 200% beschikbaar blijft.

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende

1.4.10: Reflow

Uitkomst: Voldoende

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De verzendknop in de chat heeft te weinig contrast (turkoois pijltje op lichtblauwe achtergrond, 2.8:1). Grafische elementen moeten een contrast hebben van minimaal 3:1.

1.4.12: Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende

1.4.13: Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet van toepassing

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De chat werkt niet goed met het toetsenbord (en daardoor met veel hulpsoftware). Wanneer je bijvoorbeeld ‘theezakje’ invoert en daarna op de knop drukt om te verzenden (zie ook 4.1.2) , dan krijg je als antwoord ‘Ik heb helaas nog geen antwoord op deze vraag. Bekijk de website almere.nl/afval om te zien welk afval waar hoort.’ Wanneer je kunt zien, verschijnt er boven het invoerveld een vraag, welke je met de muis kunt aanklikken. Dan krijg je wel een antwoord. Zorg dat deze antwoorden ook beschikbaar zijn voor mensen die met het toetsenbord navigeren.

2.1.2: Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De video van de pratende container kan niet worden gepauzeerd of stopgezet. Dit kan bezoekers hinderen bij het gebruik van de pagina. Zorg dat de video (niet alleen de audio) naar wens kan worden gestart en gepauzeerd.

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet van toepassing

2.4.2: Paginatitel

Uitkomst: Voldoende

2.4.3: Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende

2.4.4: Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

2.4.5: Meerdere manieren

Uitkomst: Niet van toepassing

2.4.6: Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De focus op de knoppen (geluid aan, vraag versturen in de chat, video pauzeren, vraag stellen) is niet zichtbaar. Hierdoor weten toetsenbordgebruikers niet wanneer ze deze kunnen activeren. Voeg een focusstijl toe, bijvoorbeeld een donkerblauwe rand, net als bij links.

2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum)

Uitkomst: Voldoende

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.2: Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.7: Dragging Movements

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.8: Target Size (Minimum)

Uitkomst: Voldoende

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De webpagina staat ingesteld op Engels (html lang=”en”), maar de content is Nederlands. Hierdoor lezen screenreaders de content mogelijk niet in de juiste taal voor. Zet de pagina op Nederlands.

3.1.2: Taal van onderdelen

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus

Uitkomst: Voldoende

3.2.2: Bij input

Uitkomst: Voldoende

3.2.3: Consistente navigatie

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2.4: Consistente identificatie

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2.6: Consistent Help

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.2: Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

3.3.3: Foutsuggestie

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.7: Redundant Entry

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.8: Accessible Authentication (Minimum)

Uitkomst: Niet van toepassing

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.2: Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

De knop om je vraag te verzenden in de chat heeft als naam ‘arrow’. Maak hier een duidelijke naam van, zoals ‘verzenden’. Dit kan via het alt-attribuut van het icoon of als aria-label op de button wanneer de alt-tekst wordt leeg gelaten.

4.1.3: Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen:

Wanneer er in de chat nieuwe berichten verschijnen, worden deze niet doorgeven aan hulpsoftware. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers niet duidelijk dat er een antwoord is gekomen. Dit kan worden opgelost door gebruik te maken van live regions. Zie voor meer info https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html#techniques.

Sample met getoetste webpagina's

 1. Campagnepagina - https://afvalalmere.nl/

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:

Screenshots

 1. koppenlijst
  Figuur 1: De koppenstructuur is niet logisch opgebouwd
 2. link in chat antwoord
  Figuur 2: de links worden alleen aangegeven met een andere kleur