Rapport in PDF

Deelonderzoek techniek relatie-scheiding.almere.nl

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, worden hiervan een of meer voorbeelden gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten structureel worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Almere
Evaluatiedatum
19 september 2022

Managementsamenvatting

Dit rapport bevat het deelonderzoek techniek. In combinatie met een deelonderzoek content vormt dit een volledig toegankelijkheidsonderzoek van de website. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 43 van de 43 techniek-specifieke criteria voor toegankelijkheid.

Scope van de evaluatie

Website naam
relatie-scheiding.almere.nl
Scope van de website
Alle pagina's op https://relatie-scheiding.almere.nl/.
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 43 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet getoetst

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet getoetst

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet getoetst

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet getoetst

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet getoetst

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties

Uitkomst: Voldoende

1.3.2: Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet getoetst

1.3.4: Weergavestand

Uitkomst: Voldoende

1.3.5: Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende

1.4.2: Geluidsbediening

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)

Uitkomst: Voldoende

1.4.4: Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende

1.4.5: Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.10: Reflow

Uitkomst: Voldoende

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

1.4.12: Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende

1.4.13: Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

2.1.2: Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet van toepassing

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende

2.4.2: Paginatitel

Uitkomst: Voldoende

2.4.3: Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende

2.4.4: Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

2.4.5: Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende

2.4.6: Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.2: Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet van toepassing

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende

3.1.2: Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus

Uitkomst: Voldoende

3.2.2: Bij input

Uitkomst: Voldoende

3.2.3: Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende

3.2.4: Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.2: Labels of instructies

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.3: Foutsuggestie

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens

Uitkomst: Niet van toepassing

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen

Uitkomst: Voldoende

4.1.2: Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende

4.1.3: Statusberichten

Uitkomst: Niet van toepassing

Sample met getoetste webpagina's

  1. Homepage - https://relatie-scheiding.almere.nl/
  2. Ik wil mijn relatie verbeteren - https://relatie-scheiding.almere.nl/ik-wil-mijn-relatie-verbeteren
  3. Stappenplan bij scheiden - https://relatie-scheiding.almere.nl/stappenplan-bij-scheiden
  4. Ik wil mijn kind helpen - https://relatie-scheiding.almere.nl/ik-wil-mijn-kind-helpen
  5. Na de scheiding - https://relatie-scheiding.almere.nl/na-de-scheiding
  6. Tips - https://relatie-scheiding.almere.nl/tips-van-almeerders-en-professionals
  7. Voor professionals - https://relatie-scheiding.almere.nl/voor-professionals
  8. Hulpaanbod - https://relatie-scheiding.almere.nl/hulpaanbod
  9. Samen ouder ook als je gescheiden bent - https://relatie-scheiding.almere.nl/samen-ouder-ook-als-je-gescheiden-bent
  10. Iemand in mijn omgeving gaat scheiden hoe kan ik helpen - https://relatie-scheiding.almere.nl/iemand-in-mijn-omgeving-gaat-scheiden-hoe-kan-ik-helpen

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,DOM

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek: