Wat is webtoegankelijkheid?

braillelezer
computergebruik met behulp van braille

Websites voor iedereen

Een toegankelijke website kun je op twee manieren opvatten:

  1. De informatie is gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen (voor iedereen)
  2. De site is (ook) goed te bedienen en te begrijpen voor bezoekers met een beperking

Het tweede punt is de webtoegankelijkheid zoals bedoeld in de Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. Het gaat hier om bezoekers met een fysieke of cognitieve beperking. Dit laatste betekent dat ze moeite hebben om informatie in zich op te nemen en te verwerken.

Voor wie is webtoegankelijkheid bedoeld?

Het gaat om bijvoorbeeld:

  • Blinden en slechtzienden
  • Doven en slechthorenden
  • Kleurenblinden (8% van de mannen)
  • Mensen met een motorische beperking, bijv. door spasme
  • Mensen die gevoelig zijn voor toevallen (flikkeringen in het beeld)
  • Dyslectici
  • Laaggeletterden
  • Anderstaligen

In totaal gaat het om zo’n 25% van de bevolking. Wanneer je bedenkt dat de bevolking steeds meer vergrijst, neemt dit aantal de komende jaren nog (flink) toe. Ouderen hebben vaker functionele beperkingen, zoals een slechter zicht, slechter gehoor, slechtere motorische controle of een combinatie van factoren.

Bij jongeren zie je vaker aspecten als dyslexie, concentratiestoornissen en cognitieve beperkingen (het niet kunnen begrijpen of doorgronden van informatie).

Optimale dienstverlening door toegankelijke websites

De samenleving wordt wel steeds digitaler. Steeds meer (semi-)overheidsdiensten kun je (uitsluitend) digitaal regelen. Overheden, maar ook banken en verzekeringen, willen bezuinigen op telefonische helpdesken en baliekosten. Deze services worden waar mogelijk afgebouwd.

Maar wat nu als je als slechtziende een uitkering moet regelen en het aanvraagformulier is niet te gebruiken met een screenreader (hulpmiddel dat de site voorleest)? Zonder goed toegankelijke site kan deze persoon zich niet redden.
Tegelijk met de ontwikkelingen van de digitalisering worden mensen in toenemende mate geacht zich zoveel en lang mogelijk zelfstandig te redden. Ook als je een beperking hebt, of al wat ouder bent en die digitale middelen niet goed kan begrijpen.

Dienstverlening is er voor iedereen. Wanneer deze van offline naar online gaat, moet nog steeds iedereen daarvan gebruik kunnen maken en mogen bepaalde groepen gebruikers niet worden buitengesloten. Daarbij komt nog dat wanneer je je website toegankelijk maakt voor mensen met een beperking, de site in veel gevallen ook door het algemene publiek als gebruiksvriendelijker en duidelijker wordt ervaren. De totale digitale dienstverlening gaat er op die manier op vooruit.

Zelf aan de slag?

Wil je graag weten of jouw website toegankelijk is? Of hoe je de toegankelijkheid kunt verbeteren? Ik help je graag op weg.

Zo kan ik een training of workshop verzorgen in je organisatie of een nulmeting of vervolgonderzoek doen van je website

Neem contact met me op voor meer informatie.