Rapport in PDF

Deelonderzoek content relatie-scheiding.almere.nl versie 1.2

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer aan een criterium niet wordt voldaan, worden hiervan een of meer voorbeelden gegeven. Deze bevindingen kunnen op meer plekken voorkomen en moeten structureel worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Almere
Evaluatiedatum
11 mei 2022

Managementsamenvatting

Dit rapport bevat het deelonderzoek content. In combinatie met een deelonderzoek techniek vormt dit een volledig toegankelijkheidsonderzoek van de website. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 29 van de 29 content-specifieke criteria voor toegankelijkheid.

Scope van de evaluatie

Website naam
relatie-scheiding.almere.nl
Scope van de website
Alle pagina's op relatie-scheiding.almere.nl
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 29 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Opmerking: De b-elementen in de koppen zijn weg, maar elk woord staat nog wel in een apart span element. De screenreader leest ze daardoor apart voor (in VoiceOver eerst als zin en daarna nog een keer per woord).

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

Sample met getoetste webpagina's

  1. Startpagina - https://relatie-scheiding.almere.nl/
  2. Ik wil mijn relatie verbeteren - https://relatie-scheiding.almere.nl/ik-wil-mijn-relatie-verbeteren
  3. Stappenplan bij scheiden - https://relatie-scheiding.almere.nl/stappenplan-bij-scheiden
  4. Ik wil mijn kind helpen - https://relatie-scheiding.almere.nl/ik-wil-mijn-kind-helpen
  5. Na de scheiding - https://relatie-scheiding.almere.nl/na-de-scheiding
  6. Tips - https://relatie-scheiding.almere.nl/tips-van-almeerders-en-professionals
  7. Voor professionals - https://relatie-scheiding.almere.nl/voor-professionals
  8. Samen ouder ook als je gescheiden bent - https://relatie-scheiding.almere.nl/samen-ouder-ook-als-je-gescheiden-bent
  9. Iemand in mijn omgeving gaat scheiden - https://relatie-scheiding.almere.nl/iemand-in-mijn-omgeving-gaat-scheiden-hoe-kan-ik-helpen

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,PDF,DOM

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek: