Onderzoek toegankelijkheid Daretodreamin036

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
Gemeente Almere
Evaluatiedatum
29 november 2021

Managementsamenvatting

Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 30 van de 50 criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk. Zo is de website goed te gebruiken op mobiel en zijn de meeste onderdelen goed met het toetsenbord te bedienen. Ook zijn er geen bewegende onderdelen aanwezig die de bezoeker kunnen afleiden. Er zijn echter nog wel verbeteringen mogelijk. Zo zijn er logo's gevonden zonder goede alternatieve tekst en kan de paginastructuur duidelijker worden door een beter gebruik van koppen. Ook is het kleurcontrast niet overal voldoende, bijvoorbeeld waar teksten en afbeeldingen elkaar overlappen.

Scope van de evaluatie

Website naam
daretodreamin036.nl
Scope van de website
daretodreamin036.nl
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
Verdere onderzoeksvereisten
Niet ingevuld

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Home

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Uitkomst: Onvoldoende

PDF 2: Criteria platform AILGB

Uitkomst: Onvoldoende

Home

In de linkerbovenhoek van de pagina staat het logo met de zichtbare tekst “Dare to Dream in 036”. Deze informatieve afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Het alt-attribuut ontbreekt. Voor afbeeldingen die opgemaakt zijn met een img element geldt dat het alt-attribuut altijd aanwezig moet zijn. Zie screenshot 1.

In de footer van de website staat een logo van Instagram. Dit logo is verborgen voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen die altijd een tekstalternatief moeten hebben waarin de naam van de organisatie moet worden vermeld.

Als het mobiele menu is geopend, bestaat de knop om het menu af te sluiten uit een afbeelding zonder tekstalternatief. Het alt-attribuut ontbreekt.

Deel je droom

Boven de footer staat het logo van “Als ik later groot ben in Almere”. Voor logo's geldt dat ze altijd het alt-attribuut moeten hebben waarin de volledige tekst van het logo dient terug te komen.

PDF 2: Criteria platform AILGB

De afbeelding op de eerste pagina van dit pdf-document heeft als beschrijving “Afbeelding met tekst”. Dit is een automatisch gegenereerde beschrijving. Afbeeldingen met tekst zijn zelden decoratief. Een beschrijving zoals nu is gebruikt verklaart niet wat er staat. In deze afbeelding staat, naast de logo’s van AILGB en DtDin036, informatie over de leeftijden. Deze tekst dient ook toegankelijk te worden gemaakt.

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Ervaringen van jongeren

Uitkomst: Onvoldoende

Ervaringen van jongeren

Op deze pagina staan Youtube video’s. De enige manier om te weten dat deze video’s afkomstig zijn van Daretodreamin036 is door het gebruik van het logo op de eindtitel. Dit logo staat daar om aan te geven wie verantwoordelijk is voor deze video. Deze informatie wordt niet uitgesproken. Dit kan worden opgelost door 1 zin boven of onder de video’s toe te voegen waarin wordt vermeld wie de maker is van deze video’s.

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Home

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Uitkomst: Onvoldoende

Ervaringen van jongeren

Uitkomst: Onvoldoende

Contact

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Organisaties

Uitkomst: Onvoldoende

FAQ

Uitkomst: Onvoldoende

Hoe werkt het

Uitkomst: Onvoldoende

Privacybeleid

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

Uitkomst: Onvoldoende

PDF: Informatie delen Sport en Cultuur

Uitkomst: Onvoldoende

PDF 2: Criteria platform AILGB

Uitkomst: Onvoldoende

Home

In het rode kader staat “DEZE SITE IS HET BEST TE BEKIJKEN EN GEBRUIKEN IN GOOGLE CHROME!”. Deze tekst sluit de alinea af, maar is onterecht opgemaakt als koptekst van niveau 4. Zie screenshot 2.

Wanneer de cookies niet geaccepteerd zijn, staat op de plek van de Youtube video tekst met een kopje “Cookiemelding”. Dit kopje is niet opgemaakt als koptekst.

Onderaan de pagina staat de tekst “Deel hier je droom!”. Deze tekst is opgemaakt als kop 3. Dit is geen kop omdat er geen content onder staat.

Deel je droom

De tekst in de rode alinea onder de grote afbeelding is opgemaakt als koptekst, terwijl het geen koptekst is. Ook de afsluiting van laatste alinea (“Vul het formulier hieronder in!”) is als koptekst opgemaakt, terwijl het geen kop is.

Ervaringen van jongeren

De eerste drie paragrafen onder de grote afbeelding zijn opgemaakt als koptekst. Hier is één h-element gebruikt om deze drie alinea’s opvallend te stylen.

Contact

Boven de footer staan links naar Instagram en mail. Deze links zijn opgemaakt als kopteksten van niveau 4. Hier is een heading-element (h4) gebruikt voor styling.

Activiteiten

In het midden van de pagina staat een artikel “Beroep: zanger/zangeres”. Als op dit artikel wordt geklikt, opent een pop-up. In dat scherm zijn twee alinea’s schuin gedrukt met een em-element. DIt element is niet bedoeld voor hele alinea's. Gebruik hiervoor CSS om het te stylen. Zie screenshot 3.

Organisaties

Op deze pagina staat een lijst met organisaties. Deze lijst is alleen via lay-out te onderscheiden omdat het gemaakt is met mintekens en het inspringen naar een nieuwe regel met de Enter toets. Alles wat als een lijst eruitziet, moet ook in de code als een lijst te worden opgemaakt.

FAQ

Op deze pagina is het strong-element veelvuldig gebruikt om de koppen (vragen) op te maken. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag alleen gebruikt worden om op enkele woorden of zinsdelen nadruk te leggen.

Op deze pagina bestaan sommige antwoorden uit opsommingen. Deze opsommingen zijn niet als lijsten opgemaakt in de HTML.

Hoe werkt het

Elke paragraaf op deze pagina is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag alleen gebruikt worden om op enkele woorden of zinsdelen nadruk te leggen.

Privacybeleid

Onder het kopje “Persoonsgegevens die worden verwerkt” staat een opsomming. Deze opsomming is niet als een lijst opgemaakt in de HTML. Zie ook het kopje “Contact”.

Op deze pagina zijn headings-elementen (h3) gebruikt om de ruimte tussen alinea’s te creëren. Daar zijn deze elementen niet voor bedoeld. Zie screenshot 4.

Nieuwe activiteit aanmaken

De eerste alinea is opgemaakt met het em-element.

De labels zijn niet programmatisch geassocieerd met de invoervelden. Er zijn ‘for’ attributen aanwezig op de labels, maar de ‘id’ op de invoervelden ontbreken.

Sommige vragen in dit formulier hebben meerdere antwoorden (selectievakjes). Deze elementen vormen samen een groep, maar zijn in de code niet als dusdanig aangegeven. Zie bijvoorbeeld “Toon op sites”, “Kies leeftijd” en meer.

PDF: Informatie delen Sport en Cultuur

De tussenkopjes in dit pdf-document zijn niet als kopteksten opgemaakt. De visuele structuur van informatie wordt niet aan een blinde gebruiker gecommuniceerd.

PDF 2: Criteria platform AILGB

De tussenkopjes in dit pdf-document zijn niet als kopteksten opgemaakt. De visuele structuur van informatie wordt niet aan een blinde gebruiker gecommuniceerd.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Uitkomst: Onvoldoende

Inloggen

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Op deze pagina staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen.

Inloggen

In het loginformulier worden geen autocomplete-attributen gebruikt op invoervelden “gebruikersnaam” en “wachtwoord”.

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Op pagina worden links in de tekst alleen met een verschil in kleur aangegeven. Zie bijvoorbeeld “Lees hier over privacybeleid”. Hierdoor kan het voor sommige bezoekers niet duidelijk zijn dat hier een link staat. Dit komt ook op andere pagina’s voor.

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Home

Uitkomst: Niet getoetst

Deel je droom

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Als de website bekeken wordt op kleine schermen, verschijnt de Menu knop. De tekst “Menu” is donkergrijs. In combinatie met de donkere kleur in de onderliggende afbeelding is het kleurcontrast op sommige plekken slechts 1,8:1. Zie screenshot 5.

Home

Onder de video staat een zoekbalk met placeholder tekst “doorzoek de hele site”. Deze lichtgrijze tekst heeft een kleurcontrast van 1,7:1 en voldoet hiermee niet aan de minimale contrasteisen.

Boven de footer staat tekst “Deel hier je droom!”. Deze zwarte tekst staat op een desktop op een lichte achtergrond en heeft voldoende kleurcontrast, maar als bij resolutie kleiner dan een tablet, loopt deze tekst over de zwarte plekken op de onderliggende afbeelding. Het kleurcontrast wordt slechts 1,1:1. Zie screenshot 7.

Deel je droom

Onder de grote afbeelding staat een alinea met rode tekst. Sommige delen van deze tekst vallen boven de blauwe vlekken op de achtergrond. Deze kleurencombinatie zorgt voor een te laag kleurcontrast, namelijk 3,5:1. Zie screenshot 6.

1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% dan valt een deel van de content weg. Zie screenshot 8.

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

Uitkomst: Onvoldoende

Deel je droom

De invoervelden op deze pagina hebben te weinig kleurcontrast, namelijk 1,6:1. Zie screenshot 9.

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Op de zesde rij staat een artikel met kopje “Ben jij of ken jij een jonge Mantelzorger?”. Het laatste woord (“mantelzorger”) in de alinea onder het kopje valt weg als de tekst op deze pagina wordt aangepast. Zie screenshot 10.

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Onder de toegevoegde activiteiten staan twee links “Edit” en “Verwijder”. Wanneer de tekstafstand is vergroot, lopen deze links over elkaar. Zie screenshot 12.

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Home

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

Uitkomst: Onvoldoende

Home

Als met een muis op de eerste zoekbalk wordt geklikt, verschijnt een lijst met categorieën. Deze lijst is niet beschikbaar voor gebruikers die de website zonder muis, met alleen het toetsenbord bezoeken.

Nieuwe activiteit aanmaken

De vele selectievakjes op deze pagina zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Dit werkt niet in Chrome en niet in Firefox.

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Help mee

Uitkomst: Onvoldoende

Help mee

Als een foutieve waarde in een van de velden wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding. De foutmelding verschijnt en verdwijnt. Deze is slechts kort zichtbaar en blijft niet staan. Zorg dat de melding in beeld blijft zodat de gebruiker tijd heeft om te corrigeren.

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

PDF: Informatie delen Sport en Cultuur

Uitkomst: Onvoldoende

PDF 2: Criteria platform AILGB

Uitkomst: Onvoldoende

PDF: Informatie delen Sport en Cultuur

In dit pdf-document is de titel niet ingevuld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

PDF 2: Criteria platform AILGB

In dit pdf-document is de titel niet ingevuld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

De activiteiten op deze pagina hebben links om een pop-up te openen. Als een pop-up geopend is, verplaatst de focus zich niet naar de pop-up, maar blijft op de onderliggende pagina.

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Contact

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

In de footer van de website staat een link naar Instagram. Deze link heeft geen content: er is geen linktekst en het logo is verborgen voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Als resultaat staat er een link zonder duidelijk linkdoel.

Contact

Boven de footer staan twee links naar Instagram en mail. Er is een poging gedaan om deze links een toegankelijke naam te geven via het title-attribuut. Echter, het title-attribuut wordt niet goed ondersteund door hulpsoftware. Bovendien hebben deze links hebben dezelfde waarde in het title-attribuut. Het linkdoel is hierdoor niet duidelijk.

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Als een activiteit is aangemeld, verschijnt op deze pagina een blokje met de geüploade afbeelding en een lege alt tekst. Deze afbeelding is een link zonder een duidelijk linkdoel.

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

In de footer staat een Instagram link. Er is geen zichtbare focus op deze link.

Activiteiten

De activiteiten op deze pagina worden via links als pop-up geopend. Als een pop-up geopend is, verplaatst de focus zich niet naar de pop-up, maar blijft op de onderliggende pagina lopen. De gebruiker ziet dan niet waar de focus zich bevindt.

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Uitkomst: Onbekend

Hele sample

Bevindingen:

In de cookiebanner staan twee links “Niet akkoord” en “Akkoord”. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn “allow cookies” en “deny cookies”. De link met “meer informatie” heeft als toegankelijke naam “learn more about cookies”.

In de linkerbovenhoek van de pagina staat het logo met de zichtbare tekst “Dare to Dream in 036”. Deze link heeft geen toegankelijke naam.

De zogenaamde ‘hamburger’ knop is niet met de stem te bedienen. De toegankelijke naam van deze knop is “Toon navigatie”. De zichtbare tekst is “menu”.

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Als een activiteit is aangemeld, verschijnt op deze pagina een blokje van de activiteit. Deze link is niet met stem te bedienen.

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Help mee

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

Uitkomst: Onvoldoende

Help mee

De foutmeldingen in dit formulier zijn in het Engels. Als een verplicht veld is niet ingevuld, verschijnt er een foutmelding “Please, fill in this field”.Zet deze meldingen in de taal van de pagina, dus in het Nederlands.

Nieuwe activiteit aanmaken

Op deze pagina zijn foutmeldingen ook in het Engels, bijvoorbeeld: “Please enter a valid email address.”

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

Als een foutief formaat in het e-mailveld wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding “Please enter a valid email address.”. Deze Engelstalige foutmelding is een instructie en geen foutmelding. Deze foutmelding verschijnt alleen bij het e-mailveld onder “Contactgegevens organisatie”. Bij de andere e-mailvelden is de foutmelding “Vul het emailadres van de contactpersoon in.” De formulering is nog steeds niet correct.

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwe activiteit aanmaken

In het formulier staat de volgende instructie: “Wil je meer informatie over bereikbaarheid geven, meldt dat dan in het veld 'Beschrijving' verderop in het formulier”. Het veld ‘Beschrijving’ ontbreekt.

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Home

Uitkomst: Onvoldoende

Contact

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

In de cookiebanner staan twee links “Niet akkoord” en “Akkoord”. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn “allow cookies” en “deny cookies”. De link met “meer informatie” heeft als toegankelijke naam “learn more about cookies”.

De knop om de cookieverklaring te openen heeft als toegankelijke naam “revoke cookies”.

Als het mobiele menu is geopend, bestaat de knop om het menu af te sluiten uit een afbeelding. Deze knop heeft geen toegankelijke naam.

Als de website bekeken wordt op kleine schermen, komt de menu knop in beeld (rechterbovenhoek van de pagina). Deze knop opent en sluit het mobiele menu. De status van het mobiele menu is niet aan hulpsoftware doorgegeven.

Home

Onder de grote afbeelding staat een zoekbalk. Het invoerveld in deze zoekbalk heeft geen toegankelijke naam. Er is een placeholder tekst aanwezig, maar deze kan niet als toegankelijke naam dienen omdat het verdwijnt zodra de bezoeker begint te typen. Dit geldt ook voor de tweede zoekbalk onder de video.

Onder de video staat en zoekbalk waarin de knop om de opdracht te versturen een verborgen tekst (“Zoek”) heeft. Deze tekst is echter ook voor hulpsoftware verborgen.

Contact

Boven de footer staan twee links naar Instagram en mail. Er is een poging gedaan om deze links toegankelijke naam te geven via het title-attribuut. Echter, deze links hebben dezelfde waarde in het title-attribuut. De toegankelijke naam dient uniek te zijn.

Activiteiten

De activiteiten op deze pagina dienen als links een pop-up te openen. In de rechterbovenhoek van de pop-up staat een knop om het scherm te sluiten. Deze knop heeft geen juiste rol en geen toegankelijke naam. Zie screenshot 11.

Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten

Als een activiteit is aangemeld, verschijnt op deze pagina een blokje van de activiteit. Deze link heeft geen toegankelijke naam.

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Sample met getoetste webpagina's

 1. Home - https://www.daretodreamin036.nl/
 2. Deel je droom - https://www.daretodreamin036.nl/deel-je-droom
 3. Ervaringen van jongeren - https://www.daretodreamin036.nl/ervaringen-van-jongeren
 4. Contact - https://www.daretodreamin036.nl/contact
 5. Activiteiten - https://www.daretodreamin036.nl/activiteiten
 6. Organisaties - https://www.daretodreamin036.nl/organisaties
 7. FAQ - https://www.daretodreamin036.nl/faq
 8. Help mee - https://www.daretodreamin036.nl/help-mee
 9. Hoe werkt het - https://www.daretodreamin036.nl/hoe-werkt-het
 10. Inloggen - https://www.daretodreamin036.nl/inloggen
 11. Wachtwoord opvragen - https://www.daretodreamin036.nl/inloggen?tx_felogin_pi1%5Bforgot%5D=1&cHash=f9cef9c98fa885127a77ded683d04e31
 12. Privacybeleid - https://www.daretodreamin036.nl/privacybeleid
 13. Activiteit aanmelden/overzicht mijn activiteiten - https://www.daretodreamin036.nl/activiteit-aanmelden
 14. Nieuwe activiteit aanmaken - https://www.daretodreamin036.nl/activiteit-aanmelden?tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=new&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcontroller%5D=Edit&cHash=3bc270eb5e030722f8d14c24add5a512
 15. PDF: Informatie delen Sport en Cultuur - https://www.daretodreamin036.nl/fileadmin/sites/daretodream/downloads/Informatie_delen_AILGB_Sport_en_Cultuur.pdf
 16. PDF 2: Criteria platform AILGB - https://www.daretodreamin036.nl/fileadmin/sites/daretodream/downloads/Criteria_Platform_AILGB.pdf
 17. Organisaties (willekeurige pagina) - https://www.daretodreamin036.nl/organisaties
 18. Help mee (willekeurige pagina) - https://www.daretodreamin036.nl/help-mee

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,PDF

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:

Screenshots

lege alt tekst
Figuur 1: Het logo heeft geen alternatieve tekst
Kopje in capitalen
Figuur 2: Kop zonder content
Cursieve paragraaf
Figuur 3: em-element gebruikt voor gehele alinea
koppenlijst met lege koppen
Figuur 4: Witruimte gemaakt met lege koppen
Menu knop boven foto
Figuur 5: Laag contrast menuknop
Rode tekst op blauwe achtergrond
Figuur 6: Rode tekst heeft te weinig contrast
Zwarte tekst boven donkere afbeelding
Figuur 7: Tekst moeilijk leesbaar boven afbeelding
Vergrootglas overlapt placeholder tekst
Figuur 8: Bij inzoomen gaat de afbeelding over de tekst
Lichtrgijze randen op witte achtergrond
Figuur 9: De randen van de invoervelden hebben onvoldoende contrast
Herschaalde tekst in een kader
Figuur 10: Bij herschalen van tekst raakt een deel van de tekst buiten beeld
codeview van een sluiten knop
Figuur 11: Een knop zonder juiste rol en naam
Edit en verwijder link boven elkaar
Figuur 12: Bij het vergroten van de tekstafstanden lopen links over elkaar heen