Deelonderzoek content drechterland.nl

Inleiding

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. Ook cognitieve factoren spelen een rol: is de content voor iedereen te begrijpen?

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1, onder de Europese standaard voor overheidswebsites EN 301 549. Deze criteria variëren van technisch functionele eisen zoals een goede werking met het toetsenbord tot aan meer inhoudelijke eisen zoals duidelijke foutmeldingen en een heldere navigatiestructuur.

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA. Wanneer een criterium niet voldoet, worden hiervan een of meerdere voorbeelden gegeven. Deze bevindingen kunnen dus op meer plekken voorkomen en dienen structureel te worden aangepakt.

De WCAG criteria zijn ingedeeld volgens vier principes, welke ook de leidraad vormen voor dit rapport: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Gedetailleerde informatie over deze criteria is te vinden op de website van het W3C (Nederlandse vertaling).

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Janita Top
Evaluatie opdrachtgever
SED
Evaluatiedatum
17 december 2021

Managementsamenvatting

Dit rapport bevat het deelonderzoek content. In combinatie met het (totaal)onderzoek naar de website enkhuizen.nl (15 december 2021) vormt dit een volledig toegankelijkheidsonderzoek van de website.

Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan 19 van de 29 content-specifieke criteria voor toegankelijkheid. Veel onderdelen van de site zijn dus al goed toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.

Positief is bijvoorbeeld dat de onderzochte video goede ondertiteling heeft, dat er in de content geen zintuigelijke eigenschappen zoals kleur worden gebruikt om betekenis over te brengen en dat er geen bewegende onderdelen zijn die de lezer kunnen afleiden van de tekst. Ook is het contrast van de teksten en interactieve elementen op de website voldoende. Verbeterpunten zijn er bij enkele afbeeldingen die geen goede alternatieve tekst hebben, zoals portretfoto's en infographics. Ook zijn de koppen in de content nog niet overal goed aangegeven: tussen paragrafen, in tabellen en in de PDF-documenten. Er is ook een PDF-document aangetroffen zonder codelaag.

Scope van de evaluatie

Website naam
Drechterland.nl
Scope van de website
Alle pagina's op https://www.drechterland.nl/.
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.
Verdere onderzoeksvereisten
Dit rapport bevat het deelonderzoek content. In combinatie met het (totaal)onderzoek naar de website enkhuizen.nl (15 december 2021) vormt dit een volledig toegankelijkheidsonderzoek van de website.

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 29 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd...

Uitkomst: Onvoldoende

Samenstelling college van B&W

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Het logo in de header heeft de zichtbare tekst 'Gemeente Drechterland' maar de alt tekst luidt 'Logo SED - Drechterland'. Zorg dat de alternatieve tekst gelijk is aan de zichtbare tekst.

Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd...

De afbeelding boven het nieuwsbericht heeft geen alt-attribuut. Deze afbeelding bevat ook tekst. De afbeelding heeft daarom een alt tekst nodig waar deze tekst in terug komt.

Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen volwaardig tekstalternatief gegeven. Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie (letterlijk) staat uitgeschreven.

Samenstelling college van B&W

De portretfoto's hebben een leeg alt attribuut, maar deze foto's zijn niet decoratief. Voeg de naam toe van de geportretteerden.

Coronavirus Inwoners

Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen volwaardig tekstalternatief gegeven. Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie (letterlijk) staat uitgeschreven.

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

De omgevingswet

Uitkomst: Onvoldoende

De omgevingswet

In het begin en aan het eind van de video komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken. Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee. Behalve audiodescriptie kan deze informatie ook via een alternatief worden aangeboden, zoals een tekst onder de video.

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Informatie over de WMO

Uitkomst: Onvoldoende

Samenstelling college van B&W

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Duurzame energiemaatregelen

Uitkomst: Onvoldoende

MFA Westwoud

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Informatie over de WMO

De PDF heeft geen tags (codelaag). Wanneer de codelaag wel aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is. Voor hulpsoftware zoals screenreaders is er geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd.

Samenstelling college van B&W

De koppen in de tabellen zijn niet als kopcel (<th>) opgemaakt, maar enkel vetgedrukt via het <strong>-element. Hierdoor wordt de tabeldata niet op de juiste manier - met de juiste relaties tussen de cellen - voorgelezen door screenreaders.

De kophierarchie op de pagina klopt niet. 'Gemeentesecretaris' is een kop op h2-niveau. Daar vallen 2 h3-koppen onder: 'Chantal Minneart' en 'Overzicht vergoedingen 2020'. Daardoor lijken er alleen vergoedingen te worden weergegeven van de gemeentesecretaris. Visueel is echter duidelijk dat deze vergoedingen voor alle personen gelden. Zie screenshot 1. Een oplossing is om van 'Declaraties bestuurders 2020' een h2-kop te maken (buiten de knop om, zie hiervoor ook 1.3.1 in het onderzoek van enkhuizen.nl).

Coronavirus Inwoners

Het kopje 'Coronabewijs op papier' is niet als een kopje opgemaakt maar via het <strong>-element. Maak hier een h3-element van.

Onder het onderwerp 'Gemeentelijke dienstverlening' (wat een kop zou moeten zijn) staan 2 koppen waarbinnen `<strong>' is gebruikt. Dit zorgt voor een andere uitspraak door hulpsoftware. Haal dit strong-element weg.

PDF Duurzame energiemaatregelen

De koppen in het document zijn niet als kop opgemaakt, maar als paragraaf. Ook is er op pagina 1 een tekst in een tabel gezet, terwijl dit geen datatabel is. Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers.

MFA Westwoud

De koppen in de tabellen zijn niet als kopcel (<th>) opgemaakt, maar enkel vetgedrukt via het <strong>-element. Hierdoor wordt de tabeldata niet op de juiste manier - met de juiste relaties tussen de cellen - voorgelezen door screenreaders.

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

De omgevingswet

Uitkomst: Voldoende

De omgevingswet

Opmerking: binnen uitklapbare delen tekst komen soms links voor die niet onderstreept zijn. Ze voldoen nog wel aan dit citerium omdat het verschil tussen de linktekst en de 'gewone' tekst hoger dan 3.0:1 is. Het kan echter nog steeds lastig zijn voor slechtzienden of kleurenblinden om deze links als zodanig te herkennen. Zie screenshot 2.

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd...

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd...

In de infographic hebben de oranje teksten te weinig contrast.

Coronavirus Inwoners

In de infographic hebben de oranje teksten te weinig contrast.

1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd...

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd...

Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting. Voeg een alternatief in HTML toe.

Coronavirus Inwoners

Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting. Voeg een alternatief in HTML toe.

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Bij de links naar informatie in andere talen moet bij inzoomen horizontaal gescrold worden. Er zijn hier witruimte tekens gebruikt voor de layout. Het is beter hier een standaard lijst van te maken.

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Informatie over de WMO

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Duurzame energiemaatregelen

Uitkomst: Onbekend

PDF Informatie over de WMO

Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

PDF Duurzame energiemaatregelen

De titel van het document is enkel 'Toelichting'. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Bovenaan de pagina onder het kopje 'Links' staan drie links zonder tekst. Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan. De links krijgen ook toetsenbordfocus zonder dat het duidelijk is waar ze voor zijn. Als deze links geen doel hebben is het beter ze te verwijderen.

Opmerking: Er staan links onder 'Producten en diensten online aanvragen' die een icoontje hebben dat er op lijkt te wijzen dat de bezoeker naar een externe website wordt verwezen, maar deze links verwijzen naar pagina's binnen de eigen website.

Onder 'Tijdelijk wet maatregelen Covid-19' staan links naar downloads. Per PDF staan er 2 links die naar hetzelfde doel verwijzen. 2 links hebben enkel de tekst 'Download' en zijn daardoor niet uniek. Het is aan te raden hier per PDF een link van de maken met een unieke naam. Dat maakt het minder verwarrend voor o.a. screenreader- en toetsenbordgebruikers.

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Informatie over de WMO

Uitkomst: Onvoldoende

PDF Informatie over de WMO

Het document heeft geen taal gespecificeerd. Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor. Stel de juiste taal in bij de documenteigenschappen in Acrobat.

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Uitkomst: Onvoldoende

Coronavirus Inwoners

Onderaan de pagina staat een titel en paragraaf in het Engels zonder dat dit in de HTML is aangegeven (via het lang attribuut). Hierdoor lezen screenreaders het mogelijk niet goed voor.

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Niet getoetst

Sample met getoetste webpagina&#39;s

 1. Homepage - https://www.drechterland.nl/
 2. Contact - https://www.drechterland.nl/contact/
 3. Burgerzaken - https://www.drechterland.nl/direct-regelen/burgerzaken
 4. Gezondheidsverklaring en medische keuring - https://www.drechterland.nl/direct-regelen/burgerzaken/rijbewijs/rijbewijs-gezondheidsverklaring-medische-keuring
 5. Nieuwsbericht Avondsluiting wordt verlengd... - https://www.drechterland.nl/actueel/avondsluiting-wordt-verlengd-basisonderwijs-week-eerder-dicht
 6. PDF Informatie over de WMO - https://openpdckb.stedebroec.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Folder-Wmo-Drechterland-2021.pdf
 7. Wet maatschappelijke ondersteuning - https://www.drechterland.nl/direct-regelen/gezondheid-jeugd-en-ondersteuning/hulp-en-ondersteuning/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
 8. Samenstelling college van B&W - https://www.drechterland.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-van-bw/
 9. De omgevingswet - https://www.drechterland.nl/projecten/de-nieuwe-omgevingswet/de-omgevingswet/
 10. Coronavirus Inwoners - https://www.drechterland.nl/coronavirus/inwoners/
 11. PDF Duurzame energiemaatregelen - https://openpdckb.stedebroec.nl/wp-content/uploads/2021/05/D_Toelichting-duurzame-energiemaatregelenlijst.pdf
 12. Afspraak maken - https://www.drechterland.nl/afspraak-maken
 13. Geboorte, aangifte - https://www.drechterland.nl/direct-regelen/burgerzaken/geboorte/geboorte-aangifte
 14. MFA Westwoud - https://www.drechterland.nl/projecten/mfawestwoud/

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,PDF

Onderbouwing van de evaluatie

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek:

Screenshots

koppenlijst pagina B&W
Figuur 1: De kophierarchie klopt niet bij 'Overzicht vergoedingen 2020'
links zonder onderstreping
Figuur 2: Links in de tekst zijn alleen te herkennen via kleur